Forside


Velkommen til FRBdans!

Nye aktiviteter i FRBdans

Det er med stor begejstring, at vi kan meddele, at vi har valgt at være med i Frederiksberg Idræts
(FIU) nye Pigeprojekt F.I.T. – et FRITIDSPÆDAGOGISK udviklingsprojekt med særligt fokus på
IDRÆT, piger og et intentionelt fokus på TRIVSEL.

Projektet udføres i samarbejde med Center for Ungdomsstudier og er sponsoreret af: Ebbefos fonden, Bevæg Dig For Livet – Frederiksberg og DIF’s og DGI’s foreningspulje.
FRBdans en forening, hvor fællesskab, rummelighed og kvalitet spiller en central rolle i vores
aktiviteter og daglige virke. Med pigeprojektet er det vores ambition at styrke fællesskabet blandt
pigerne på vores hold, så endnu flere får lyst til at være en del af vores fællesskab og så flere piger
fortsætter i foreningen – forhåbentligt hele livet.
Sammen med FIU har vi oprettet nye danse- og kæphestehold. Instruktørerne på de nye hold har
været på workshop og anvender pædagogiske samtaleværktøjer i deres undervisning, som skal
bidrage til at styrke relationerne og fællesskabet, udfordre pigernes nul-fejls tankesæt og skabe
refleksion over egen læring blandt pigerne, som også kan bruges i deres liv uden for hallen.
Instruktørerne får kyndig vejledning og hjælp af Søren Østergaard fra Center fra Ungdomsstudier
(CUR), som bistår med både viden og praktisk erfaring.
Forældre på holdet vil blive inviteret til et forældremøde med instruktører og Søren Østergaard,
hvor de bliver præsenteret for projektet og får viden og redskaber til, hvordan forældre kan
understøtte det sociale fællesskab og pigernes idrætsdeltagelse.


Hvis du er nysgerrig på at læse mere om FIU’s pigeprojekt kan du læse mere på:

Pigeprojekt: Information til idrætsforeninger | FIU Frederiksberg (fiu-frederiksberg.dk)
Du kan også se følgende videoer og få indblik I, hvad børnene laver på de nye danse og kæphestehold:
Kæphest for piger i 4. - 6. klassetrin - YouTube
Dansehold i FRBdans - YouTube


Praktiske oplysninger om jazzdance og kæphest

På vores hjemmeside under holdbeskrivelser kan du finde yderligere information om holdene. Der
er fortsat ledige pladser, så tilmeld dig på hjemmesiden, booke en gratis prøvetræning på motivu
eller send os en mail på frbdans@gmail.com, hvis du har spørgsmål.

Facebook feed

FRBdans er Frederiksbergs eneste danseforening for børn og unge. 

Foreningen blev stiftet i december 2019 og er en godkendt folkeoplysende forening på Frederiksberg.

FRBdans er blevet til virkelighed på baggrund af Bevæg dig for Livet Frederiksberg, som arbejder for at få flere borgere i bevægelse.

Vision: At skabe dansetilbud af høj kvalitet til alle på Frederiksberg, fra barn til senior. 

Mission: Oprettelse af dansehold gennem samarbejde med blandt andet skoler, SFOer, klubber med flere. Vi forsøger at skabe dansetilbud dér hvor medlemmerne er for at øge muligheden for fleres deltagelse.

FRBdans vil sikre høj kvalitet på holdene ved at have dygtige og erfarne instruktører. 

Værdier: Fællesskab med sjove, sociale aktiviteter og oplevelser.

Rummelighed med respekt for hinanden - uanset alder, evner og baggrund.

Kvalitet til foreningspriser.


FRBdans er forening drevet af frivillige kræfter og har blot en administrativ medarbejder ansat af foreningen fem timer om ugen til at varetage de administrative opgaver. Alt andet arbejde for foreningen er frivilligt, hvorfor kontingentbetalinger ikke kun dækker ét bestemt hold, men også giver  mulighed for drift af foreningen, flere årlige arrangementer og uddannelse af vores instruktører.